TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

 

Jakość kształcenia

Politechnika Wrocławska jako uczelnia publiczna podlega ocenom komisji akredytacyjnych. Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) przyznaje cztery rodzaje ocen: wyróżniającą, pozytywną, warunkową lub negatywną:

 • ocena wyróżniająca – może otrzymać ją jednostka wyróżniająca się wysokim poziomem i wzorową organizacją prowadzonej działalności dydaktycznej i naukowej, dobrą bazą materialną, zakresem i charakterem współpracy międzynarodowej, wybitną kadrą o uznaniu krajowym i międzynarodowym oraz oferująca studentom udział w studiach i programach międzynarodowych, a także stwarzająca warunki do rozwoju ich aktywności naukowej,
 • ocena pozytywna – stanowi punkt odniesienia dla formułowania pozostałych ocen i świadczy o spełnieniu wymagań kadrowych, programowych i organizacyjnych oraz dotyczących bazy materialnej, określonych przepisami prawa. W przypadku studiów magisterskich uwzględniany jest także poziom prowadzonych badań naukowych,
 • ocena warunkowa – jest sygnałem, że konieczne są konkretne, opisane przez PKA zmiany, które ponownie zostaną sprawdzone – w tym przypadku akredytacja wydawana jest na rok,
 • ocena negatywna – wydawana jest tym jednostkom, które utworzyły kierunek lub specjalność zawodową z naruszeniem przepisów prawa, lub prowadzą kształcenie na poziomie znacznie niższym od niezbędnego minimum. Upoważnia ministra edukacji do zawieszenia rekrutacji na kolejny rok akademicki lub do likwidacji studiów na danym kierunku.

Oprócz Polskiej Komisji Akredytacyjnej działają branżowe (środowiskowe) komisje akredytacyjne m.in.: Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT) oraz Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna (UKA).

Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych obejmuje swoją działalnością polskie uczelnie techniczne. Na podstawie informacji zebranych w procesie akredytacji KAUT podejmuje decyzję o:

 • udzieleniu akredytacji na dwa albo na pięć lat
 • odroczeniu akredytacji do czasu spełnienia określonych warunków
 • odmowie akredytacji.­

Kierunki, które uzyskały akredytację są honorowane certyfikatem KAUT.

Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna powołana została w styczniu 1998 roku na Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w celu czuwania nad jakością kształcenia, przede wszystkim na kierunkach uniwersyteckich. O akredytacji UKA świadczy przyznanie Certyfikatu Wysokiej Jakości Kształcenia, na okres dwóch lub pięciu lat, po którym ponownie przeprowadzana jest ocena jakości kształcenia. Dotychczas wydano prawie 300 certyfikatów dla 40 kierunków studiów w uczelniach całej Polski.

Sprawdź, które kierunki na Politechnice Wrocławskiej posiadają akredytacje:

Dokumenty do pobrania:

Rada ds. Jakości Kształcenia (RJK)

Przewodniczący Rady ds. Jakości Kształcenia:
Pełnomocnik Rektora ds. Zapewniania Jakości Kształcenia, dr hab. inż. Włodzimierz Salejda, prof., wlodzimierz.salejda@pwr.edu.pl

Członkowie:

 • dr hab. inż. Joanna Bac-Bronowicz, prof. nadzw.
 • prof. dr hab. Krzysztof Bogdan
 • mgr inż. Adam Druszcz
 • dr hab. inż. Bożena Łowkis
 • prof. dr. hab. inż. Paweł Machnikowski
 • dr hab. inż. Bożena Hoła
 • doc. dr Irina Modrzycka
 • dr inż. Waldemar Oleszkiewicz
 • dr inż. Wojciech Połowczuk
 • dr inż. Michał Pomorski
 • dr inż. Iwona Poźniak-Koszałkadr hab. Piotr Rutkowski
 • dr hab. inż. Radosław Ryńca
 • dr inż. Sławomir Sambor
 • dr inż. Marta Sebastian
 • dr hab. inż. Marek Sikora, prof. nadzw.
 • prof. dr hab. inż. Mieczysław Szata
 • prof. dr. hab. inż. Wojciech Wieleba
 • dr inż. arch. Bogusław Wowrzeczka
 • mgr Krzysztof Zemankiewicz
 • mgr inż. Michalina Kotyla
 • Przemysław Biernacki

Sekretariat Rady ds. Jakości Kształcenia
mgr inż. Barbara Zajęcka, tel. 71 320 35 46, barbara.zajecka@pwr.edu.pl

Komisja ds. Zapewniania Jakości Kształcenia:

 • dr hab. Bożena Łowkis – przewodnicząca
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Bogdan
 • dr inż. Marta Sebastian
 • Przemysław Biernacki

Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia:

 • prof. dr hab. inż. Mieczysław Szata – przewodniczący
 • dr hab. inż. Radosław Ryńca
 • dr inż. Iwona Poźniak-Koszałka
 • mgr inż. Teodor Niżyński
Dokumenty Rady ds. Jakości Kształcenia

Pozostałe dokumenty:

Politechnika Wrocławska © 2017

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. 

Akceptuję