TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

 

Doktorzy honoris causa

Tytuł doktora honoris causa jest akademickim tytułem honorowym uczelni. Senat nadaje tytuł doktora honoris causa szczególnie zasłużonym obywatelom polskim i cudzoziemcom, w uznaniu ich wybitnych osiągnięć w dziedzinach nauki, edukacji, sztuki, kultury, działalności społecznej i politycznej.

Tytuły doktora honoris causa nadane przez Politechnikę Wrocławską
 • José Manuel Barroso, rok nadania: 2011, ur. 1956, od 2004 r. przewodniczący Komisji Europejskiej
 • Daniel Józef Bem, rok nadania: 2008, ur. 1933, prof. Politechniki Wrocławskiej; dyrektor Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego, członek rzeczywisty PAN i prezes jej wrocławskiego oddziału, specjalność: radiokomunikacja, sieci komputerowe, systemy telekomunikacyjne, teoria elektromagnetyzmu
 • Horst Berthold, rok nadania: 1969, ur. 1913, prof. Technicznego Uniwersytetu w Dreźnie, specjalność: obrabiarki, hydrostatyka 
 • Eckhard Beyer, rok nadania: 2013, ur. 1951, prof. Technicznego Uniwersytetu w Dreźnie, Dziekan Wydziału Mechanicznego, Dyrektor Instytutu Materiałów i Technologii Laserowych IWS w Dreźnie, specjalność: technologie laserowe i powierzchniowe
 • Jurij Bobało, rok nadania: 2012, ur. 1945, prof. i od 2007 r. rektor Uniwersytetu Narodowego "Politechnika Lwowska"; jest inicjatorem, kreatorem i realizatorem długoletniej współpracy pomiędzy Politechniką Lwowską i Politechniką Wrocławską
 • Georgij Konstantynowicz Boreskow, rok nadania: 1976, ur. 1907, prof. Instytutu Katalizy Syberyjskiego Oddziału Akademii Nauk ZSRR w Nowosybirsku, specjalność : kataliza, technologia chemiczna
 • Andrzej Burghardt, rok nadania: 2002, ur. 1928, prof. Politechniki Śląskiej, członek rzeczywisty PAN, specjalność: inżynieria chemiczna; teoria dyfuzyjnego oraz konwekcyjnego transportu masy i energii w wieloskładnikowych układach wielofazowych
 • Philippe Busquin, rok nadania: 2003, ur. 1941, absolwent fizyki na Université Libre w Brukseli; studia w zakresie filozofii i ochrony środowiska.; od 1999 r. członek Komisji Europejskiej do spraw nauki
 • Jerzy Buzek, rok nadania: 2010, ur. 1940, prof. nauk technicznych; od 2010 r. przewodniczący Parlamentu Europejskiego
 • Gabriel Crean, rok nadania: 2014, ur. 1962, prof. nauk technicznych (specjalność: fizyka i mikroelektronika), wiceprezes ds. technologii i dyr. regionu Europy we francuskiej Komisji ds. Energii Atomowej (CEA)
 • Eugeniusz Dembicki, rok nadania: 1999, ur. 1929, prof. Politechniki Gdańskiej, były rektor tej uczelni, specjalność: geotechnika i budownictwo morskie
 • Georgij Iwanowicz Denisenko, rok nadania: 1976, ur. 1919, prof. Instytutu Politechnicznego w Kijowie, specjalność:, przesyłanie energii elektrycznej
 • Karel Dusek, rok nadania: 1997, ur. 1930, prof. Instytutu Chemii Makromolekularnej Czeskiej Akademii Nauk w Pradze, specjalność: fizykochemia polimerów
 • Kurt Feser, rok nadania: 2001, ur. 1938, prof. zw. Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu w Stuttgarcie, kierownik Instytutu Przesyłania Energii i Techniki Wysokich Napięć, specjalność: elektroenergetyka
 • Alfred Forchel, rok nadania: 2011, ur. 1952, prof. Uniwersytetu w Würzburgu, od października 2009 roku rektor tej uczelni, specjalność: struktury półprzewodnikowe i nanomateriały
 • Elbert Kirtley Fretwell, rok nadania: 1976, ur. 1924, prof. Uniwersytetu Stanowego w Buffalo (USA), specjalność: metodologia organizacji nauczania
 • Henryk Kardynał Gulbinowicz, rok nadania: 2003, ur. 1928, arcybiskup senior wrocławski, zasłużony dla rozwoju Papieskiego Fakultetu Teologicznego oraz Kościoła w Polsce.; wybitny działacz społeczny i promotor pojednania między Kościołami i między narodami
 • Henryk Hawrylak, rok nadania: 2000, ur. 1924, prof. Politechniki Wrocławskiej, były Pełnomocnik Rektora ds. Rozwoju Kadry Naukowej, specjalność: kinetyka procesów mechanicznego urabiania i ładowania surowców mineralnych
 • Stanisław Hückel, rok nadania: 1975, ur. 1911, prof. Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku, specjalność: fundamentowanie budowli morskich
 • Giennadij Aleksiejewicz Jagodin, rok nadania: 1988, ur. 1927, prof. Instytutu im. D. I. Mendelejewa w Moskwie, specjalność: chemia i technologia pierwiastków rzadkich i radioaktywnych
 • Andrzej Jellonek, rok nadania: 1981, ur. 1907, prof. Politechniki Wrocławskiej, specjalność: miernictwo elektronowe
 • Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska, rok nadania: 1978, ur. 1907, prof. Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalność: chemia koordynacyjna
 • Moisey I. Kaganov, rok nadania: 1998, prof. dr Instytutu Problemów Fizyki AN w Moskwie, specjalność: fizyka teoretyczna, teoria ferromagnetyzmu
 • Alan R.Katritzky, rok nadania: 2006, ur. 1928, profesor w Stanowym Uniwersytecie w Gainsville na Florydzie, specjalność: chemia związków heterocyklicznych
 • Igor Ignacy Kisiel, rok nadania: 1985, ur. 1910, prof. Politechniki Wrocławskiej, specjalność : mechanika gruntów i skał
 • Joseph Klafter, rok nadania: 2009, ur. 1945, Heinemann Professor of Physical Chemistry Uniwersytetu w Tel Avivie; od 1.10.2009 r. Rektor tegoż uniwersytetu, specjalność: analiza i modelowanie dynamiki fizycznych, chemicznych i biologicznych układów złożonych
 • Jan Kmita, rok nadania: 2000, ur. 1922, prof. dr Politechniki Wrocławskiej, były rektor tej uczelni, specjalność: konstrukcje mostów
 • Stanisław Kulczyński, rok nadania: 1965, ur. 1895, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Warszawskiego, specjalność: fitosocjologia, biologia torfowisk
 • Krzysztof J. Kurzydłowski, rok nadania: 2015, ur. 1954, profesor nauk technicznych, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 • Philippe Lebrun, rok nadania: 2007, ur. 1953, dyrektor Departamentu Accelerator Technology CERN (Szwajcaria), specjalność: niskie temperatury, stosowane między innymi w chirurgii, badaniach chemicznych i materiałach nadprzewodzących
 • Stanisław Lem, rok nadania: 1981, ur. 1921, literat, specjalność: fantastyka naukowa
 • Nikołaj Nikołajewicz Malinin, rok nadania: 1979, ur. 1917, prof. Moskiewskiej Wyższej Szkoły Technicznej, specjalność: mechanika ciała stałego
 • Achim Mehlhorn, rok nadania: 2005, ur. 1939, prof. Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie, specjalność: chemia kwantowa; stany elektronowe i właściwości fotochemiczne molekuł organicznych, zwłaszcza układów sprzężonych
 • Jean Meinnel, rok nadania: 1991, ur. 1926, prof. Uniwersytetu w Rennes (Francja), specjalność : fizykochemia kryształów molekularnych
 • Angela Merkel, rok nadania: 2008, ur. 1954, kanclerz Niemiec; doktorat z chemii fizycznej, specjalność: chemia kwantowa
 • Anatolij Nikołajewicz Minkiewicz, rok nadania: 1985, ur. 1913, prof. Moskiewskiego Instytutu Inżynierii Transportu, specjalność: obróbka cieplna metali i stopów
 • Kazuo Nakamoto, rok nadania: 1978, ur. 1922, prof. Uniwersytetu Marguetto (USA), specjalność: strukturalna chemia nieorganiczna i fizyczna, spektroskopia molekularna
 • Reimund Neugebauer, rok nadania: 2015, ur. 1953, profesor nauk technicznych z Uniwersytetu Technicznego w Chemnitz, prezydent Stowarzyszenia Instytutów Naukowo-Badawczych Fraunhofer Gesellschaft, specjalność: technologia produkcji
 • Jean Nougaro, rok nadania: 1971, ur. 1922, prof. Politechniki w Tuluzie, specjalność : mechanika płynów, hydrotechnika, hydrometria
 • Volodymir V. Panasyuk, rok nadania: 1998, ur. 1926, prof. dr Fizyczno-Mechanicznego Instytutu im. G. W. Karpenki we Lwowie (Ukraina), specjalność: mechanika ośrodków ciągłych
 • Zdzisław J. Pręgowski, rok nadania: 1992, ur. 1912, architekt w Biurze Architektonicznym w Winerthur (Szwajcaria), specjalność : kształtowanie form plastycznych budowli
 • Ilya Prigogine, rok nadania: 1998, ur. 1917, prof. dr Międzynarodowych Instytutów Solvaya w Brukseli, specjalność : termodynamika, fizyka statyczna i układy złożone
 • Günter Pritschow, rok nadania: 1992, ur. 1939, prof. Uniwersytetu w Stuttgarcie, specjalność: sterowanie adaptacyjne obrabiarek, technika zarządzania i sterowania elastycznymi systemami produkcyjnymi, roboty przemysłowe, automatyzacja napędów hydraulicznych
 • Bengt Ranby, rok nadania: 1978, ur. 1920, prof. Królewskiego Instytutu Technologicznego w Sztokholmie, specjalność: chemia i fizykochemia polimerów
 • Błażej Roga, rok nadania: 1970, ur. 1895, prof. Politechniki Wrocławskiej, specjalność: chemia węgla
 • Jurij Rudawski, rok nadania: 1999, ur. 1947, prof. dr rektor Politechniki Lwowskiej, specjalność: mechanika statystyczna, teoria fazy skondensowanej i fizyki ośrodków strukturalnie nieuporządkowanych
 • Wacław Franciszek Sierpiński, rok nadania: 1948, ur. 1882, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, specjalność: teoria mnogości, topologia mnogościowa, teoria miary i kategorii
 • Jerzy Ignacy Skowroński, rok nadania: 1979, ur. 1901, prof. Politechniki Wrocławskiej, specjalność: technologia materiałów elektrotechnicznych
 • Dionizy Smoleński, rok nadania: 1961, ur. 1902, prof. Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Warszawskiej, specjalność: materiały wybuchowe, teoria spalania
 • Joachim Klaus Strzodka, rok nadania: 1985, ur. 1927, prof. Akademii Górniczej we Freibergu, specjalność: technika budowy odkrywek i gospodarki wodnej w górnictwie
 • Frans Louis H. M. Stumpers, rok nadania: 1994, ur. 1911, prof. Katolickiego Uniwersytetu w Nijmegen (Holandia), specjalność: teoria obwodów i sygnałów, teoria informacji, elektrodynamiki, propagacji fal elektromagnetycznych i kompatybilności elektromagnetycznej
 • Karol Széchy, rok nadania: 1971, ur. 1903, prof. Uniwersytetu Technicznego w Budapeszcie, specjalność: budowa mostów, budownictwo podziemne, geotechnika, fundamentowanie
 • Zygmunt Szparkowski, rok nadania: 1974, ur. 1902, prof. Politechniki Wrocławskiej, specjalność: automatyka, cybernetyka
 • Władysław Ślebodziński, rok nadania: 1965, ur. 1884, prof. Politechniki Wrocławskiej, specjalność: geometria różniczkowa
 • Ryszard Tadeusiewicz, rok nadania: 2002, ur. 1947, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej, były rektor tej uczelni, specjalność: badania w dziedzinie sztucznej inteligencji, sieci neuronowych, procesów uczenia i ich zastosowań w medycynie i biologii
 • Hamadoun I. Touré, rok nadania: 2010, ur. 1953, Sekretarz Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU)
 • Jan Trojak, rok nadania: 1994, ur. 1913, prof. Politechniki Wrocławskiej, specjalność: zabezpieczeniowa automatyka maszyn, urządzeń i systemów elektroenergetycznych wysokich napięć
 • Włodzimierz Trzebiatowski, rok nadania: 1976, ur. 1906, prof. Politechniki Wrocławskiej, Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur, specjalność: magnetochemia, rentgenograficzna analiza strukturalna, termodynamika układów metalicznych
 • Kazimierz Urbanik, rok nadania: 1995, ur. 1930, prof. dr Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalność: teoria prawdopodobieństwa i jej zastosowania
 • Zenon Wiłun, rok nadania: 1975, ur. 1908, prof. Politechniki Warszawskiej, specjalność: mechanika gruntów i fundamentowanie
 • Andrzej Wiszniewski, rok nadania: 2001, ur. 1935, prof. dr Politechniki Wrocławskiej, rektor PWr. w latach 1990-1996, minister nauki i przewodniczący Komitetu Badań Naukowych w latach 1997-2001, specjalność: automatyka elektroenergetyczna
 • Władysław Karol Włosiński, rok nadania: 2006, ur. 1931, profesor Politechniki Warszawskiej; członek m.in. Międzynarodowego Instytutu Nauki o Spiekaniu, Amerykańskiego Towarzystwa Spawalniczego, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, specjalność: nauka o spajaniu materiałów
 • Jerzy Leszczyński, rok nadania: 2016, ur. 1949; profesor Jackson State University; założyciel i wieloletni kierownik Interdisciplinary Center for Nanotoxicity; specjalność: chemia obliczeniowa i nanotoksykologia
Tytuły doktora honoris causa przyznane pracownikom Politechniki Wrocławskiej przez inne uczelnie
 • Daniel J. Bem, rok nominacji: 2003, uczelnia przyznająca tytuł: Wojskowa Akademia Techniczna
 • Romuald Będziński, rok nominacji: 2012, uczelnia przyznająca tytuł: Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Zdzisław Bubnicki, rok nominacji: 2001, uczelnia przyznająca tytuł: Politechnika Szczecińska; rok nominacji: 2001, uczelnia przyznająca tytuł: Wojskowa Akademia Techniczna; rok nominacji: 2003, uczelnia przyznająca tytuł: Politechnika Poznańska
 • Marian Cegielski, rok nominacji: 1998, uczelnia przyznająca tytuł: Azowski Uniwersytet w Mariupolu, Ukraina
 • Władysław Chowaniec, rok nominacji: 1969, uczelnia przyznająca tytuł: Uniwersytet Techniczny w Dreźnie, Niemcy
 • Henryk Górecki, rok nominacji: 2007, uczelnia przyznająca tytuł: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; rok nominacji: 2010, uczelnia przyznająca tytuł: Politechnika Krakowska
 • Jerzy Gronostajski, rok nominacji: 2001, uczelnia przyznająca tytuł: Uniwersytet w Bacau, Rumunia
 • Monika Hardygóra, rok nominacji: 2014, uczelnia przyznająca tytuł: Uniwersytet w Petroszany, Rumunia
 • Henryk Hawrylak, rok nominacji: 2005, uczelnia przyznająca tytuł: Politechnika Koszalińska; rok nominacji: 2005, uczelnia przyznająca tytuł: Politechnika Lubelska
 • Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska, rok nominacji: 1979, uczelnia przyznająca tytuł: Uniwersytet Moskiewski im. Łomonosowa, Rosja; rok nominacji: 1980, uczelnia przyznająca tytuł: Uniwersytet Wrocławski
 • Edward Kempa, rok nominacji: 2005, uczelnia przyznająca tytuł: Politechnika Częstochowska
 • Igor Kisiel, rok nominacji: 1985, uczelnia przyznająca tytuł: Politechnika Gdańska
 • Jan Kmita, rok nominacji: 1993, uczelnia przyznająca tytuł: Politechnika Poznańska; rok nominacji: 2000, uczelnia przyznająca tytuł: Politechnika Krakowska; rok nominacji: 2002, uczelnia przyznająca tytuł: Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
 • Jan Koch, rok nominacji: 2002, uczelnia przyznająca tytuł: Politechnika Szczecińska
 • Stanisław Kulczyński, rok nominacji: 1961, uczelnia przyznająca tytuł: Akademia Medyczna we Wrocławiu; rok nominacji: 1963, uczelnia przyznająca tytuł: Uniwersytet Wrocławski
 • Tadeusz Luty, rok nominacji: 2006, uczelnia przyznająca tytuł: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; rok nominacji: 2007, uczelnia przyznająca tytuł: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu; rok nominacji: 2008, uczelnia przyznająca tytuł: Politechnika Koszalińska
 • Janusz Mroczka, rok nominacji: 2014, uczelnia przyznająca tytuł: Politechnika Lubelska; rok nadania: 2017, uczelnia przyznająca tytuł: Politechnika Opolska
 • Andrzej Mulak, rok nominacji: 2001, uczelnia przyznająca tytuł: Politechnika Lwowska, Ukraina
 • Tadeusz Porębski, rok nominacji: 1980, uczelnia przyznająca tytuł: Politechnika Kijowska, Ukraina
 • Waldemar Rebizant, rok nominacji: 2014, uczelnia przyznająca tytuł: Uniwersytet Otto-von-Guericke w Magdeburgu (Niemcy)
 • Józef W. Rohleder, rok nominacji: 1988, uczelnia przyznająca tytuł: Uniwersytet w Rennes, Francja
 • Jan Sajkiewicz, rok nominacji: 1980, uczelnia przyznająca tytuł: Akademia Górnicza we Freibergu, Niemcy
 • Zdzisław Samsonowicz, rok nominacji: 2010, uczelnia przyznająca tytuł: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Dionizy Smoleński, rok nominacji: 1976, uczelnia przyznająca tytuł: Politechnika Warszawska
 • Janusz Szafran, rok nominacji: 2006, uczelnia przyznająca tytuł: Uniwersytet Otto-von-Guericke w Magdeburgu, Niemcy
 • Zygmunt Szparkowski, rok nominacji: 1978, uczelnia przyznająca tytuł: TU Drezno, NRD
 • Władysław Ślebodziński, rok nominacji: 1967, uczelnia przyznająca tytuł: Politechnika Poznańska; rok nominacji: 1970, uczelnia przyznająca tytuł: Uniwersytet Wrocławski
 • Włodzimierz Trzebiatowski, rok nominacji: 1970, uczelnia przyznająca tytuł: Uniwersytet Wrocławski; rok nominacji: 1977, uczelnia przyznająca tytuł: Uniwersytet Warszawski; rok nominacji: 1977, uczelnia przyznająca tytuł: Uniwersytet Śląski; rok nominacji: 1981, uczelnia przyznająca tytuł: Uniwersytet Poznański
 • Tadeusz Więckowski, rok nominacji: 2015, uczelnia przyznająca tytuł: Narodowy Uniwersytet Górniczy w Dniepropietrowsku, Ukraina; rok nominacji: 2011, uczelnia przyznająca tytuł: Politechnika Lwowska, Ukraina; rok nominacji: 2011, uczelnia przyznająca tytuł: Uniwersytet w Óbudzie, Węgry; rok nominacji: 2014, uczelnia przyznająca tytuł: Moscow Power Engineering Institute, Rosja
 • Herbert Wirth, rok nominacji: 2013, uczelnia przyznająca tytuł: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Andrzej Wiszniewski, rok nominacji: 1993, uczelnia przyznająca tytuł: Uniwersytet Stanowy Connecticut, Stany Zjednoczone; rok nominacji: 1999, uczelnia przyznająca tytuł: Politechnika Lwowska, Ukraina
 • Zdzisław Ziółkowski, rok nominacji: 1978, uczelnia przyznająca tytuł: Leningradzki Oddział Akademii Nauk Instytutu Technologii, Rosja
 • Henryk Żebrowski, rok nadania: 2008, uczelnia przyznająca tytuł: Uniwersytet imienia Świętego Cyryla i Metodego w Skopje, Macedonia
Politechnika Wrocławska © 2017

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. 

Akceptuję