TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

 

Strategia

a-1i.jpgStrategia Rozwoju Politechniki Wrocławskiej została uchwalona przez Senat dnia 21 marca 2013 r. (Uchwała nr 127/7/2012-2016) z późniejszymi zmianami (Uchwała nr 227/11/2012-2016 i jest wyrażona poprzez:

W związku z wprowadzeniem Strategii Rozwoju Politechniki Wrocławskiej powołano Komitet Sterujący ds. Strategii Rozwoju Politechniki Wrocławskiej. Posiedzenia Komitetu odbywają się na wniosek Rektora. 

Główne zadania Komitetu Sterującego ds. Str­ategii Rozwoju Politechniki Wrocławskiej:

 • ocena stanu zaawansowania wdrożenia Strategii Rozwoju Politechniki Wrocławskiej,
 • opiniowanie wartości bazowych i docelowych mierników realizacji celów,
 • przegląd analiz z realizacji procesu strategii,
 • akceptacja harmonogramu realizacji poszczególnych działań,
 • opiniowanie zgłaszanych propozycji aktualizacji Strategii Rozwoju Politechniki Wrocławskiej,
 • rozstrzyganie kwestii spornych identyfikowanych w toku działań realizujących proces strategii,
 • wspieranie działań związanych z promocją strategii.

Skład Komitetu Sterującego ds. Strategii Rozwoju Politechniki Wrocławskiej:

 • prof. dr hab. inż. Cezary Madryas – przewodniczący,
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Jasieńko – z-ca przewodniczącego,
 • prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Trocka-Leszczyńska – rzecznik modelu kształcenia,
 • mgr inż. Michalina Kotyla – rzecznik modelu studiowania,
 • Filip Ogonowski – rzecznik modelu studiowania,
 • prof. dr hab. inż. Leszek Golonka – rzecznik modelu badań stosowanych,
 • prof. dr hab. inż. Marek Samoć – rzecznik modelu badań podstawowych,
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Glabisz – rzecznik modelu instytucjonalnego,
 • dr inż. Jarosław Janiszewski – rzecznik modelu wykorzystania zasobów,
 • dr inż. Monika Zabłocka-Malicka – rzecznik modelu społecznego,
 • mgr inż. Monika Kaczmarz – rzecznik modelu społecznego,
 • dr hab. inż. Roman Galar – rzecznik modelu sieciowego,
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Matynia – rzecznik obszarów rozwoju uczelni.
Osoby spoza uczelni:
 • Paweł Hreniak – wojewoda dolnośląski
 • Cezary Przybylski - marszałek województwa dolnośląskiego
 • dr Rafał Dutkiewicz – prezydent Wrocławia
 • Krzysztof Domarecki – przedstawiciel przemysłu.
Aplikacja SMS-PWR

Apli­kacja SMS-PWR ma za zadanie wsparcie skutecznego wdrożenia strategii poprzez systemat­yczne monitorowanie stopnia jej realizacji oraz możliwość komunikowania osiąganych wyników w postaci gotowych raportów i sprawozdań oraz tzw. zestawień bieżących, tworzonych bezpośrednio z bazy danych.

W oparciu o zgromadzone informacje aplikacja umożliwi badanie stopnia realizacji zdefiniowanych ­celów oraz poziomu wartości zdefiniowanych mierników i statusu projektów realizujących cele strategiczne.

Główne funkcje aplikacji to:

 • tworzenie oraz zatwierdzanie strategii jednostki,
 • agregowanie pojedynczych strategii do strategii Uczelni,
 • możliwość wykorzystania predefiniowanych celów, mierników oraz projektów,
 • możliwość proponowania własnych celów, mierników i projektów,
 • wymiana danych (interoperacyjność) z innymi systemami funkcjonującymi na Uczelni, a w szczególności z ZSI,
 • podłączenie do Systemu Raportowania PWr opartego na technologii Crystal Reports,
 • logowanie zdarzeń aplikacji.

Linki:

Zarządzenia Wewnętrzne
 • ZW 134/2016 w sprawie Komitetu Sterującego ds. Strategii Rozwoju Politechniki Wrocławskiej 
 • ZW 36/2016 zmieniające ZW 69/2014 w sprawie powołania Liderów celów strategicznych Politechniki Wrocławskiej
 • ZW 32/2016 w sprawie wdrożenia Procedury realizacji i monitorowania Strategii Rozwoju Politechniki Wrocławskiej
 • ZW 4/2016 zmieniające ZW 52/2013 w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. Strategii Rozwoju Politechniki Wrocławskiej
 • ZW 74/2015 w sprawie Strategii Rozwoju Politechniki Wrocławskiej (zmiana ZW 31/2013)
 • ZW 19/2015 w sprawie zmiany zakresu zadań Działu ds. Strategii Uczelni (zmiana ZW 51/2012)
 • ZW 69/2014 w sprawie powołania Liderów celów strategicznych Politechniki Wrocławskiej (zmienione przez ZW 36/2016)
 • ZW 31/2014 zmieniające ZW 52/2013 w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. Strategii Rozwoju Politechniki Wrocławskiej (zmiana 74/2015)
 • ZW 62/2013 zmieniające załącznik nr 1 do ZW 31/2013 w sprawie wprowadzenia Strategii Rozwoju Politechniki Wrocławskiej
 • ZW 52/2013 w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. Strategii Rozwoju Politechniki Wrocławskiej (zmienione zarządzeniami: ZW 31/2014 i ZW 4/2016)­
 • ZW 31/2013 w sprawie wprowadzenia Strategii Rozwoju Politechniki Wrocławskiej (zmienione zarządzeniami: ZW 62/2013 ZW 74/2015)
 • ZW 51/2012 ­w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej Uczelni (zmienione przez ZW 19/2015)
Politechnika Wrocławska © 2017

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. 

Akceptuję