TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

 

Informacje ogólne

Misja PWrPolitechnika Wrocławska jest wiodącym ośrodkiem naukowym i dydaktycznym w Polsce. Jej pozycja wśród uczelni technicznych w Europie i na świecie z roku na rok rośnie. Rozwój uczelni zapewnia potencjał badawczy, dydaktyka na najwyższym poziomie, innowacyjność oraz współpraca z gospodarką. Uczelnia kształci specjalistów, którzy są cenieni i poszukiwani na rynku pracy.

Politechnika Wrocławska jest spadkobiercą materialnego dorobku niemieckiej Königliche Technische Hochschule Breslau oraz intelektualnego i naukowego dziedzictwa Politechniki Lwowskiej. Uczelnia pod nazwą Politechnika Wrocławska funkcjonuje od 1945 roku. Jej twórcami i organizatorami byli uczeni lwowscy oraz warszawscy. Od początku swej działalności stanowiła ważny ośrodek kształcenia technicznego. Dziś należy do największych i najlepszych politechnik w kraju - na 16 wydziałach (Architektury, Budownictwa Lądowego i Wodnego, Chemicznym, Elektroniki, Elektrycznym, Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Inżynierii Środowiska, Informatyki i Zarządzania, Mechaniczno-Energetycznym, Mechanicznym, Podstawowych Problemów Techniki, Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Matematyki, Techniczno-Informatycznym, Techniczno-Inżynieryjnym, Techniczno-Przyrodniczym), pod kierunkiem 2 tys. nauczycieli akademickich, kształci się ponad 28 815 studentów. O randze uczelni świadczą wyniki, jakie Politechnika osiąga w corocznych rankingach, takich jak Ranking Szkół Wyższych Perspektywy, w którym niezmiennie zajmuje czołowe pozycje.

Politechnika Wrocławska jest uczelnią techniczną oraz uniwersytecką instytucją badawczą. Nauczanie studentów ma na celu nie tylko przekazanie im rzetelnej wiedzy, ale także kształtowanie twórczego i krytycznego myślenia. Uczelnia realizuje swą misję przede wszystkim poprzez: najwyższe standardy w badaniach naukowych, umiędzynarodowienie oraz wysoką jakość kształcenia dostosowanego do wymogów rynku. Politechnika Wrocławska jako wspólnota akademicka jest otwarta, pielęgnuje wartości i tradycje uniwersyteckie, wszechstronną, partnerską współpracę z innymi uczelniami, a także partnerami zewnętrznymi.

Możliwości i potencjał

Politechnikę Wrocławską wyróżnia oferta edukacyjna, która umożliwia studentom naukę zarówno według standardowych programów, jak również w ramach indywidualnych toków kształcenia. Uczelnia utrzymuje także kontakty z wieloma placówkami dydaktyczno-badawczymi na świecie, realizując procedurę podwójnego dyplomowania. Obecnie umowy o współpracy obejmują 205 partnerów z 49 krajów. Studenci oraz pracownicy naukowi Politechniki Wrocławskiej, mają możliwość kształcenia się oraz uczestniczenia we wspólnych projektach, takich jak: Erasmus+, Student Exchange Programme, Double Degree Master Programme T.I.M.E., Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta, DAAD.

Na terenie Politechniki działa wiele organizacji i stowarzyszeń studenckich. Są wśród nich: 19 organizacji studenckich, 14 agend kultury i 154 koła naukowe. To w nich studenci mają możliwość rozwijania swoich pasji naukowych i twórczych. Profil tej aktywności jest bardzo zróżnicowany i zależy wyłącznie od wyobraźni studentów. Na Politechnice działa również niekomercyjna stacja radiowa - Akademickie Radio LUZ.

Politechnika Wrocławska realizuje strategię dostosowywania działalności uczelni do potrzeb rynku. Z powodzeniem wdraża idee transferu wiedzy do gospodarki, kreowania innowacyjności, a także współpracy z biznesem, jednostkami samorządu oraz ośrodkami naukowo-badawczymi. Sprzyja działaniom koncentrującym się na wspieraniu przedsiębiorczości oraz promowaniu studentów i absolwentów w poszukiwaniu pracy. Politechnika co roku uzyskuje szereg oryginalnych rozwiązań technicznych, patentów, wynalazków i technologii mających zastosowanie w przemyśle. W ciągu ostatnich 10 lat przyznano uczelni 1283 patenty. Na uczelni działa 887 laboratoriów dydaktycznych, 175 laboratoriów badawczych oraz 13 laboratoriów akredytowanych. Światowy poziom badań naukowych prowadzonych przez pracowników uczelni oraz doskonale wyposażone laboratoria owocują współpracą z wieloma krajowymi i zagranicznymi firmami. Studenci mają możliwość wzięcia udziału w praktykach, stażach, czy też realizacji tematu pracy dyplomowej w oddziałach renomowanych firm na całym świecie, np. Nokia, COMARCH, KGHM, NETIA, Volvo, Ryanair.

Inwestycje

Politechnika Wrocławska jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się uczelni technicznych w kraju.
Do najważniejszych inwestycji PWr w ostatnim czasie należą: Archiwum Uczelni, Bibliotech, budynek funkcjonujący w oparciu o nowoczesną infrastrukturę informatyczną, w którym swoją siedzibę ma Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej oraz BEM - jeden z najmocniejszych komputerów na świecie (148 miejsce w rankingu TOP500, czerwiec 2016); Geocentrum, kompleks edukacyjno-badawczy, a także Technopolis, czyli dwa nowoczesne obiekty - Centrum Zaawansowanych Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych oraz Centrum Edukacyjno-Technologiczne, pełniące funkcję dydaktyczno-naukowo-laboratoryjną. Na potrzeby studentów powstała Strefa Kultury Studenckiej, w której mieszczą się m. in. wielopoziomowy parking, stołówka i sale konferencyjne. Unikatowym w skali kraju rozwiązaniem komunikacyjnym jest Kolej Linowa nad Odrą, nazwana przez studentów „Polinką”. Jest to kolejka łącząca kampus główny Politechniki Wrocławskiej z położonym po przeciwnej stronie Odry kompleksem Geocetrum.

Kampus uczelni znalazł się w gronie 15 najpiękniejszych na świecie według zestawienia opublikowanego przez prestiżowy internetowy dziennik „The Huffington Post” wspólnie z amerykańską wytwórnią filmów animowanych Disney (Pixar). Doceniono liczne budynki w stylu modernistycznym, usytuowane głównie przy brzegu Odry.

Politechnika Wrocławska ­
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
tel. 71 320 26 00
NIP: 896-000-58-51, REGON: 000001614
www.pwr.edu.pl

Dołącz do nas:

SnapchatInstagramFacebookTwitterYouTubeGoogle+LinkedIn

­ ­

Politechnika Wrocławska © 2018

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. 

Akceptuję