TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

 

Europejska Karta Naukowca

ekn_logo.pngEuropejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych jako elementy rozwoju środowiska pracy naukowców

W czerwcu 2016 r. Komisja Europejska przyznała Politechnice Wrocławskiej prestiżowe logo „HR Excellence in Research”. Nadawane jest ono instytucjom, które stosują zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.
Posiadanie znaku „HR Excellence in Research” jest premiowane m.in. w międzynarodowych konkursach grantowych Komisji Europejskiej, krajowych konkursach grantowych Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz konkursach i programach finansowania nauki MNiSW. Logo to dla uczelni także prestiż i wyróżnienie jako instytucji stwarzającej naukowcom najlepsze warunki pracy przy realizacji działalności naukowej oraz badawczo-rozwojowej zgodnie z europejskimi standardami.

***

Na Politechnice Wrocławskiej wiemy, jak ważne jest stworzenie przyjaznego i stymulującego środowiska badań naukowych oraz zapewnienie naukowcom stabilnych warunków pracy i rozwoju zawodowego. Aby wzmocnić konkurencyjność naszej Uczelni i zapewnić, w jeszcze większym stopniu, odpowiednią przestrzeń do rozwoju nauki, Politechnika Wrocławska podpisała deklarację poparcia dla zasad i zaleceń przyjętych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

ekn_foto.pngPrzyjęte w 2005 r. przez Komisję Europejską Karta i Kodeks opisują prawa i obowiązki, jakim podlegają zarówno naukowcy, jak i instytucje ich zatrudniające. Oba dokumenty zwracają uwagę na potrzebę tworzenia dobrych i stabilnych warunków pracy dla uczonych na każdym etapie ich ścieżki zawodowej. Instytucje działające w sferze badawczo-rozwojowej m.in. uczelnie, które wdrożą zasady Karty i Kodeksu do swoich wewnętrznych regulacji i ustalą standard ich stosowania zostają wyróżnione logiem „Human Resources Excellence in Research”.

Wdrożenie zasad Karty i Kodeksu na naszej Uczelni

Politechnika Wrocławska deklarując poparcie dla zasad zawartych w Karcie i Kodeksie, a tym samym przystępując do uzyskania logo „HR Excellence in Research”, podjęła się przeprowadzenia wewnętrznej analizy, która miała ocenić, w jakim stopniu jej funkcjonowanie jest spójne z Kartą i Kodeksem oraz przygotowania Strategii HR i Planu działań określających wdrożenie europejskich standardów dotyczących warunków pracy naukowców.
W tym celu w marcu 2016 r. został powołany Zespół ds. wdrożenia zasad i zaleceń Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych na Politechnice Wrocławskiej.

W związku z uzyskaniem przez Uczelnię prestiżowego logo „HR in Research Excellence” w czerwcu 2016 roku, spośród członków Zespołu ds. wdrożenia wyodrębniono grupę monitorującą, w składzie:

 • prof. Zygmunt Hasiewicz - Koordynator Zespołu ds. wdrożenia,
 • prof. Marek Samoć - Zastępca Koordynatora Zespołu ds. wdrożenia,
 • prof. Roman Galar - Pełnomocnik Rektora ds. Strategii Rozwoju Uczelni,
 • prof. Andrzej Matynia - Wydział Chemiczny,
 • prof. Andrzej Wacław Sokalski - Wydział Chemiczny,
 • prof. Grzegorz Sęk - Wydział Podstawowych Problemów Techniki,
 • prof. Renata Krzyżyńska - Wydział Inżynierii Środowiska,
 • mgr inż. Alicja Maniak - Kwestor Politechniki Wrocławskiej,
 • mgr Katarzyna Roznerska - Dział Spraw Osobowych,
 • mgr Alicja Sikora - Dział Spraw Osobowych,
 • mgr inż. Michalina Kotyla - Rada Doktorantów.

Badanie ankietowe dotyczące warunków pracy naukowców

Jednym z najważniejszych działań związanych z wdrożeniem Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych na naszej uczelni było badanie ankietowe dotyczące warunków pracy naukowców. Celem badania było pozyskanie danych do stworzenia planu określającego główne kierunki działań zmierzających do realizacji wytycznych zawartych w Karcie i Kodeksie.
Do wypełnienia ankiety zostali zaproszeni pracownicy naukowo-dydaktyczni, naukowi, naukowo-techniczni, inżynieryjno-techniczni i doktoranci Politechniki Wrocławskiej. Wyniki badania ankietowego znajdują się w Strategii HR dla pracowników naukowych Politechniki Wrocławskiej (w plikach do pobrania).

***

Osoby kontaktowe w kontekście działań podejmowanych przy wdrożeniu zasad Karty i Kodeksu na Politechnice Wrocławskiej: mgr Marta Sołowska z Kancelarii Rektora, tel. 71 320 29 60, e-mail: marta.solowska@pwr.edu.pl, jmr@pwr.edu.pl i mgr Alicja Sikora, kierownik Sekcji Rekrutacji, Szkoleń i Spraw Socjalnych Działu Spraw Osobowych, tel. 71 320 46 03, e-mail: alicja.sikora@pwr.edu.pl.

EUROPEJSKA KARTA NAUKOWCA - INFORMACJE:

oficjalna strona Komisji Europejskiej:
https://www.euraxess.pl/pl

Europejska Karta Naukowca oraz Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych
https://www.euraxess.pl/pl/poland/pracodawcy/karta-i-kodekspracodawcy

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
http://www.nauka.gov.pl/europejska-karta-naukowca

Lista podmiotów z Polski, które otrzymały logo HR Excellence in Research »
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r#show_POLAND

Pobierz:

 • Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych
 • Deklaracja poparcia dla zasad Karty i Kodeksu ze strony Politechniki Wrocławskiej
 • Odpowiedź Komisji Europejskiej na przesłaną przez Politechnikę Wrocławską deklarację poparcia zasad Karty i Kodeksu
 • Zarządzenie Wewnętrzne (137/2016) w sprawie zmiany składu osobowego grupy monitorującej proces wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania  przy rekrutacji pracowników naukowych w Politechnice Wrocławskiej (zmiana ZW 40/2016 z późn. zm.)
 • Zarządzenie Wewnętrzne (ZW 103/2016) zmieniające ZW 40/2016 w sprawie powołania Zespołu ds. Wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w Politechnice Wrocławskiej 
 • Zarządzenie Wewnętrzne (ZW 40/2016) w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w Politechnice Wrocławskiej
 • Strategia HR dla pracowników naukowych (HRS4R)
Politechnika Wrocławska © 2017

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. 

Akceptuję