TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

 

Potwierdzanie dyplomów

Informacja dotycząca udostępniania - potwierdzenia danych absolwenta Politechniki Wrocławskiej: w myśl obowiązujących nas regulacji prawnych nie możemy podawać informacji dotyczących absolwentów. Informacje, o których mowa w zapytaniach o dane absolwentów mogą stanowić dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 j.t.). Zgodnie z obowiązującymi regulacjami brak jest podstaw do przetwarzania danych absolwentów w Uczelni dla celów innych niż dostosowanie kształcenia do rozwoju społeczno-gospodarczego i na potrzeby wewnętrznej oceny jakości kształcenia. Absolwent naszej uczelni po zakończeniu studiów otrzymuje natomiast dyplom i inne dokumenty (określone w przepisach wykonawczych), które potwierdzają uzyskane przez absolwenta wykształcenie. Absolwent może również osobiście złożyć wniosek i może sam otrzymać zaświadczenie o ukończeniu studiów (m.in. z informacją o okresie studiów).

W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach - za zgodą osoby, której dane dotyczą - możliwe jest sprawdzenie tego, czy w dokumentach dotyczących toku studiów widnieją dane identyczne ja na dokumencie, którym posługuje się absolwent Politechniki Wrocławskiej. Aby zweryfikować dane udostępnione Państwu przez uprawnioną do tego osobę należy na adres weryfikacjadanych@pwr.edu.pl przesłać:

  • czytelny skan weryfikowanego dokumentu, odpowiednie uzasadnienie weryfikacji oraz odpowiednie uzasadnienie dla przeprowadzenia weryfikacji i dokument potwierdzający zgodę podmiotu danych na weryfikację
  • lub wypełnioną część II. i III. pkt 3 tabeli (pobierz) - podając wymagane dane z dyplomu oraz odpowiednie uzasadnienie dla przeprowadzenia weryfikacji i dokument potwierdzający zgodę podmiotu danych na weryfikację.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość weryfikacji wspomnianej powyżej zgody bezpośrednio u podmiotu danych jak również możliwość odmowy udzielenia informacji bez podania przyczyny.

Uczelnia oświadcza jednocześnie, że nie będzie przetwarzać nadsyłanych jej danych i zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za treść udostępnianych jej danych, za sposób ich dalszego wykorzystania, jak też za sposób wykorzystania samego wyniku weryfikacji danych.

Politechnika Wrocławska © 2018

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. 

Akceptuję