TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

 

Kredyty studenckie

Studenci, doktoranci oraz osoby ubiegające się o przyjęcie na studia mogą składać w bankach wnioski o udzielenie niskooprocentowanych kredytów od 15 sierpnia do 20 października 2016 r.

Informacja o kredytach studenckich w roku akademickim 2016/2017 »

Zmiany w systemie pożyczek i kredytów studenckich w 2016 roku »

Osoby uprawnione do otrzymania kredytu

Prawo do otrzymania kredytu mają studenci i doktoranci, którzy rozpoczęli studia przed ukończeniem 25. roku życia. Od 2016 r. o pożyczkę mogą się starać również kandydaci na studia.

Składanie wniosku o kredyt

Wnioski o przyznanie kredytu należy składać od 15 sierpnia do 20 października 2016 r. w jednym z następujących banków:

W roku akademickim 2016/2017 miesięczna rata kredytu studenckiego wynosi:
600 zł – rata podstawowa,
800 zł albo 1000 zł – rata podwyższona,
400 zł – rata obniżona.
We wniosku o kredyt należy wskazać wnioskowaną kwotę kredytu.

Zawarcie umowy o kredyt

Podstawowym warunkiem zawarcia umowy kredytowej jest spełnienie kryterium dochodowego. W roku akademickim 2016/2017 maksymalny dochód na osobę w rodzinie, uprawniający do otrzymania pożyczki, został ustalony na poziomie 2500 zł.

Poręczenie spłaty kredytu

W przypadku braku możliwości sprostania wymogom banków w zakresie zabezpieczenia spłaty kredytu, przy ubieganiu się o kredyt student może się starać o poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego (szczegółowych informacji udzielają wszystkie banki kredytujące) oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (o poręczenia można ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz w SGB-Banku S.A.)

Okres i warunki wypłacania kredytu

Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów i wypłacany maksymalnie przez okres 6 lat, a w przypadku studiów doktoranckich – przez okres 4 lat. Transze wypłacane są przez okres 10 miesięcy w roku akademickim (w czasie trwania umowy kredytobiorca może złożyć w banku wniosek o zmianę wysokości miesięcznej raty kredytu).

Okres i warunki spłaty kredytu

Spłata kredytu rozpoczyna się po upływie dwóch lat od terminu ukończenia studiów albo terminu, w którym zgodnie z ostatnim przedstawionym zaświadczeniem, kredytobiorca powinien ukończyć studia.

W okresie spłaty kredytu odsetki spłacane przez kredytobiorcę są naliczane w wysokości połowy stopy redyskontowej weksli NBP. Stopa ta wynosi obecnie 1,75 proc. (lipiec 2016 r.).

Zmniejszenie wysokości raty spłaty kredytu

W przypadku przejściowych trudności w spłacie kredytu, bank – na wniosek kredytobiorcy – może zmniejszyć na okres pół roku wysokość raty spłaty kredytu do 20 proc.przeciętnego miesięcznego dochodu kredytobiorcy z ostatnich trzech miesięcy.

Zawieszenie spłaty kredytu

Jeżeli kredytobiorca znajdzie się w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej utratą stałego źródła dochodu lub przypadkiem losowym, uniemożliwiającym spłatę kredytu, może wystąpić do banku z wnioskiem o zawieszenie spłaty kredytu wraz z odsetkami na okres maksymalnie 12 miesięcy.

Umorzenie spłaty kredytu

Jeżeli kredytobiorca ukończył studia w grupie 5 proc. najlepszych absolwentów uczelni lub studiów doktoranckich, może uzyskać umorzenie 20 proc. kredytu. Kredyt może być również umorzony częściowo lub w całości z uwagi na trudną sytuację życiową lub trwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań.

Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Politechnika Wrocławska © 2017

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. 

Akceptuję