TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

 

Punkty kredytowe ECTS

etcs.pngSystem ECTS został opracowany w drugiej połowie lat 80. w ramach ówczesnego Programu Erasmus. Od tego czasu wdrażany jest przez coraz większą liczbę uczelni europejskich – szczególnie tych, które uczestniczą w wymianie studentów Programu LLP Erasmus.

ECTS to system gromadzenia i transferu punktów, ułatwiający zaliczanie na uczelni macierzystej okresu studiów odbytych na uczelni zagranicznej.
Polega na tym, że okres studiów odbytych za granicą (w tym egzaminy lub inne formy oceny) zastępuje porównywalny okres studiów w uczelni macierzystej, niezależnie od tego, że treść uzgodnionego programu studiów za granicą może się różnić od programu w uczelni macierzystej. Punkty ECTS są przyporządkowywane określonym przedmiotom (cyklom zajęć). W ramach systemu opracowuje się "Katalog Przedmiotów", zawierający dokładny opis zajęć, oferowanych przez uczelnię w ramach poszczególnych kierunków studiów z podaną liczbą punktów ECTS dla każdego przedmiotu (cyklu zajęć); w systemie ECTS pełny rok akademicki odpowiada 60 punktom, semestr - 30 punktom, a trymestr - 20 punktom.
Uczelnia przyjmująca studenta, uczelnia macierzysta oraz sam student zawierają "Porozumienia o programie zajęć" (Learning Agreement), określające program zajęć, w jakich ma uczestniczyć student oraz liczbę punktów ECTS, jaka będzie przyznana za ich zaliczenie.
W ramach systemu ECTS stosuje się "Wykaz zaliczeń" (Transcript of Records), zawierający wszystkie przedmioty (cykle zajęć) zaliczone przez studenta za granicą oraz przyporządkowaną im liczbę punktów ECTS. Wykaz zaliczeń wydaje uczelnia przyjmująca. Uczelnia macierzysta uznaje punkty uzyskane przez studenta w innych uczelniach w ten sposób, że punkty otrzymane za zaliczone przedmioty (cykle zajęć) zastępują punkty, które student uzyskałby w uczelni macierzystej w ciągu porównywalnego okresu studiów.

Politechnika Wrocławska © 2017

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. 

Akceptuję