TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

 

Ubezpieczenia

Zawieraniem oraz obsługą umów ubezpieczeniowych w Politechnice Wrocławskiej zajmuje się Biuro Kanclerza, a osobą odpowiedzialną za koordynację spraw dotyczących ubezpieczeń jest:

Anna Baranowska
tel. 71 320 35 64
kom. 695 360 118
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
bud. A-1, pok. 140
anna.baranowska@pwr.wroc.pl

Biuro Kanclerza udziela informacji na temat ubezpieczeń funkcjonujących na uczelni, jak również przyjmuje zgłoszenia dotyczące następujących spraw:

 • szkody:
  • majątkowe,
  • osobowe;
 • potrzeby ubezpieczeniowe dotyczące ponadstandardowego ubezpieczenia, na przykład:
  • majątku,
  • odpowiedzialności cywilnej,
  • kosztów leczenia w podróżach zagranicznych dla zwiększonych ryzyk (np. wyprawa badawcza),
  • targów krajowych i zagranicznych,
  • stażów i praktyk zawodowych.

Polisy ubezpieczeniowe

Przy zawieraniu polis ubezpieczeniowych Politechnika Wrocławska współpracuje z firmą brokerską, a brokerem odpowiedzialnym za kontakty z uczelnią jest Artur Górski, tel. 605 65 38 39.

Ubezpieczenie grupowe dla pracowników Politechniki Wrocławskiej

Program ubezpieczeń grupowych obejmuje trzy zakresy i jest dostępny dla pracowników Politechniki Wrocławskiej, ich wspmałżonków oraz pełnoletnich dzieci.

Atuty ubezpieczenia:

 • ochrona ubezpieczeniowa przez 24 godziny na dobę, na całym świecie,
 • nie są wymagane badania lekarskie,
 • szeroki zakres ochrony,
 • natychmiastowa likwidacja szkód poprzez stronę internetową PZU,
 • do takiego samego zakresu ubezpieczenia co pracownik uczelni mogą przystąpić małżonkowie i pełnoletnie dzieci.

Nowe zakresy zostały wzbogacone o:

 • rozszerzony katalog Ciężkich Chorób,
 • rozszerzony zakres Leczenia Szpitalnego,
 • Kartę Apteczną,
 • Kartę Klubu PZU POMOC - która zapewnia swoim członkom:
  • oferty specjalne
  • Asystenta PZU Pomoc
  • program rabatowy - zniżki na usługi i towary oferowane przez partnerów PZU Pomoc SA.

Regulamin i wykaz usług dostępne w Sekcji Płac Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Politechniki Wrocławskiej i na stronie internetowej PZU.

Aby zapisać się do grupowego ubezpieczenia, prosimy o kontakt Sekcją Płac Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi - bud. A-1, pok. 113 lub nr telefonów: 71 320 4146; 71 320 4147; 71 320 2858; 71 320 3315; 71 320 2206; 71 320 2948; 71 320 4062.

Wykaz Oddziałów PZU Życie we Wrocławiu gdzie można zgłaszać szkody:

 • ul. Szybowcowa 11, czynny w godz. 9.00-17.00
 • ul. Żmigrodzka 11a, czynny w godz. 10.00-18.00
 • ul. Kilińskiego 32, czynny w godz. 8.00-17.00
 • ul. Powstańców Śląskich 121, czynny w godz. 8.00-17.00
 • ul. Oławska 35, czynny w godz. 9.00-17.00

Pobierz:

Deklaracja przystąpienia do grupowego ubezpieczenia »
Tabela zakresów ubezpieczenia »
Wniosek o dokonywanie potrąceń » 
Informacje Klubu PZU Pomoc w Życiu »
Regulamin Klubu PZU Pomoc w Życiu »
Słownik pojęć »
Lista aptek »

Ogólne warunki ubezpieczenia:

 • ogólne warunki grupowego ubezpieczenia pracowników P Plus
 • ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem
 • ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek śmierci małżonka
 • ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek śmierci rodzica ubezpieczonego oraz rodzica małżonka ubezpieczonego
 • ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek śmierci dziecka
 • ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek osierocenia dziecka
 • ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia prawa do indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia
 • ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek śmierci małżonka spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem
 • ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek śmierci spowodowanej zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym
 • ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek ciężkiej choroby
 • ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego
 • ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego Plus
 • ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej wypadkiem przy pracy
 • ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek śmierci ubezpieczonego, spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym
 • ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia z Kartą apteczną
 • ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek urodzenia dziecka
Ubezpieczenia podczas służbowych wyjazdów zagranicznych

Ubezpieczeniem pracowników podczas służbowych wyjazdów zagranicznych - zgodnie z Pismem Okólnym nr 54/2016 - zajmuje się Sekcja Wyjazdów i Obsługi Gości Zagranicznych w Dziale Współpracy Międzynarodowej.

Sprawy związane z rozszerzeniem zakresu ubezpieczenia prosimy kierować do Anny Baranowskiej z Biura Kanclerza (kontakt wyżej)

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Politechniki Wrocławskiej

Wyłonionym w trakcie przetargu ubezpieczycielem uczelni jest TUiR Allianz Polska S.A. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje:

 • odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia z włączeniem odpowiedzialności za produkt i wykonane usługi.

Ubezpieczone ryzyka:

 • działalność dydaktyczna,
 • działalność badawcza i badawczo-wdrożeniowa,
 • działalność gastronomiczno-hotelowa,
 • organizacja imprez (na terenie uczelni i w domach studenckich),
 • działalność poligraficzna, wynajem pomieszczeń i wynajem obiektów sportowych,
 • prowadzenie prac remontowo-administracyjnych, konserwacji i utrzymania własnych budynków,
 • podróże służbowe,
 • OC pracodawcy,
 • szkody w nieruchomościach i pomieszczeniach wziętych w najem,
 • szkody w rzeczach pod kontrolą.

Wszystkie szkody związane z odpowiedzialnością uczelni należy zgłaszać niezwłocznie do Anny Baranowskiej z Biura Kanclerza (kontakt wyżej)

Ubezpieczenie majątku Politechniki Wrocławskiej

W wyniku przetargu wyłonione zostały dwa towarzystwa ubezpieczeniowe, które ubezpieczają uczelnię w zakresie:

 • mienia - mienie uczelni z tytułu szkód będących następstwem zdarzeń o charakterze losowym i niepewnym, które wystąpiły nagle, nieprzewidzianie i niezależnie od woli Ubezpieczającego (ALL RISK) ubezpiecza InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group,
 • transportu - flotę samochodową (AC,OC,NW) uczelni ubezpiecza PZU S.A.

Wszystkie szkody objęte ww. ubezpieczeniami należy zgłaszać niezwłocznie (do 3 dni od wystąpienia szkody) do Anny Baranowskiej z Biura Kanclerza (kontakt wyżej)

Politechnika Wrocławska © 2017

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. 

Akceptuję