TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

 

Laboratoria akredytowane

il_pomiar.pngDysponujemy ofertą dla firm poszukujących innowacyjnych produktów, nowoczesnych technologii oraz badań, a także projektowania i wdrażania systemów zarządzania, sterowania i monitorowania procesów i technologii. Laboratoria PWr posiadają uprawnienia do wzorcowania aparatury, oferują badania i usługi oceny zgodności wyrobów, systemów i instalacji z normami obowiązującymi w UE.

Więcej o akredytacjach PCA »

Laboratorium Badań Olfaktometrycznych

Wydział Ochrony Środowiska
laboratorium badawcze, nr akredytacji AB 1461

Dziedziny badań:

 • pobieranie próbek, 
 • badania sensoryczne.

Obiekty badań:

 • próbki środowiskowe,
 • powietrze,
 • woda,
 • gleba,
 • odpady,
 • osady i ścieki.

Kontakt:
izabela.sowka@pwr.edu.pl
71 320 25 00

Laboratorium Badawcze Akustyki

Wydział Elektroniki
laboratorium badawcze, nr akredytacji AB 796

Dziedziny badań:

 • badania akustyczne i hałasu – w tym hałasu spowodowanego przez drgania,
 • badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne).

Obiekty badań:

 • wyroby budowlane,
 • materiały budowlane,
 • obiekty budowlane,
 • wyroby i wyposażenie elektryczne, telekomunikacyjne i elektroniczne,
 • próbki środowiskowe,
 • powietrze,
 • woda,
 • gleba,
 • odpady,
 • osady i ścieki,
 • maszyny,
 • zakłady produkcyjne,
 • wyposażenie – w tym instalacje jądrowe.

Kontakt:
www.lba.pwr.edu.pl
lba@pwr.edu.pl
71 320 28 30

Laboratorium Badawcze Obiektów Infrastruktury Transportowej

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
laboratorium badawcze, nr akredytacji AB 1211

Dziedziny badań:

 • badania mechaniczne,
 • badania metalograficzne,
 • badania nieniszczące,
 • badania właściwości fizycznych.

Obiekty badań:

 • wyroby budowlane,
 • materiały budowlane,
 • obiekty budowlane.

Kontakt:
www.lboit.pwr.edu.pl
antoni.szydlo@pwr.edu.pl, jaroslaw.kuzniewski@pwr.edu.pl
71 320 23 52

Laboratorium Bezpieczeństwa Pracy

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
laboratorium badawcze, nr akredytacji AB 905

Dziedziny badań:

 • badania chemiczne,
 • analityka chemiczna,
 • badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne),
 • badania właściwości fizycznych,
 • pobieranie próbek.

Obiekty badań:

 • próbki środowiskowe,
 • powietrze,
 • woda,
 • gleba,
 • odpady,
 • osady i ścieki.

Kontakt:
mgr inż. Michał Stopa
tel. 71 320 48 65
kom. 605 459 151
michal.stopa@pwr.edu.pl 

Laboratorium Chemiczne Analiz Wielopierwiastkowych

Laboratorium badawcze, numer akredytacji: AB696

 • Oznaczenia analityczne dla potrzeb:
  • przemysłu spożywczego (żywność, dodatki do żywności)
  • przemysłu chemicznego
  • gospodarki komunalnej (ścieki, osady ściekowe, woda)
  • rolnictwa (gleba, nawozy, dodatki paszowe)
  • medycyny (tkanki, płyny fizjologiczne, kości)
  • weterynarii
  • zootechniki
  • medycyny sądowej
 • Usługi analityczne w zakresie określania składu i formy produktów nieorganicznych, takich jak:
  • minerały
  • nawozy
  • dodatki paszowe
  • sole nieorganiczne
  • odpady
  • wody odpadowe
  • ścieki
 • Oznaczanie (identyfikacja) nieznanego składu substancji w systemie analizy wielopierwiastkowej

Kontakt:

prof. dr hab. inż. Katarzyna Chojnacka
tel. 71 320 24 86, 71 320 31 31
katarzyna.chojnacka@pwr.edu.pl
www.lcaw.pwr.wroc.pl

Laboratorium Katedry Konstrukcji i Badań Maszyn

Wydział Mechaniczny
laboratorium badawcze, nr akredytacji AB 659

Dziedziny badań:

 • badania mechaniczne,
 • badania metalograficzne.

Obiekty badań:

 • maszyny,
 • zakłady produkcyjne,
 • wyposażenie – w tym instalacje jądrowe, wyroby inne, pojazdy.

Kontakt:
www.ikem.pwr.wroc.pl/cad
eugeniusz.rusinski@pwr.edu.pl
71 320 38 60

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej

Wydział Elektroniki
laboratorium badawcze, nr akredytacji AB 167

Dziedziny badań:

 • badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).

Obiekty badań:

 • wyroby i wyposażenie elektryczne, telekomunikacyjne i elektroniczne,
 • wyposażenie elektroniczne – w tym oprogramowanie,
 • wyposażenie medyczne,
 • pojazdy.

Kontakt:
www.lke.wroc.pl
lke@pwr.edu.pl
71 320 29 47

Laboratorium Konstrukcji Budowlanych

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
laboratorium badawcze, nr akredytacji AB 455

Dziedziny badań:

 • badania mechaniczne,
 • badania metalograficzne,
 • badania właściwości fizycznych,
 • pobieranie próbek. 

Obiekty badań:

 • wyroby budowlane,
 • materiały budowlane,
 • obiekty budowlane,
  wyroby i materiały konstrukcyjne – w tym metale i kompozyty.

Kontakt:
www.wbliw.pwr.edu.pl
zbigniew.matros@pwr.edu.pl
71 320 37 61, 22 64

Laboratorium Materiałów Budowlanych

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
laboratorium badawcze, nr akredytacji AB 1569

Dziedziny badań:

 • badania mechaniczne,
 • badania metalograficzne,
 • badania właściwości fizycznych.

Obiekty badań:

 • wyroby budowlane,
 • materiały budowlane,
 • obiekty budowlane.

Kontakt:
bozena.borkowska@pwr.edu.pl
71 320 22 64

Laboratorium Reverse Engineering

Wydział Mechaniczny
laboratorium badawcze, nr akredytacji AB 969

Dziedziny badań:

 • badania właściwości fizycznych.

Obiekty badań:

 • wyroby i materiały konstrukcyjne – w tym metale i kompozyty,
 • szkło i ceramika,
 • wyroby inne,
 • wyroby z tworzyw sztucznych i gumy,
 • drewno.

Kontakt:
www.lre.pwr.wroc.pl
lre@pwr.wroc.pl
71 320 40 61, 42 08

Laboratorium Pomiarów Pól Elektromagnetycznych

Wydział Elektryczny
laboratorium badawcze, nr akredytacji AB 1568

Dziedziny badań:

 • badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne).

Obiekty badań:

 • próbki środowiskowe,
 • powietrze,
 • woda,
 • gleba,
 • odpady,
 • osady i ścieki.

Kontakt:
http://zep.ie.pwr.wroc.pl/index.php?id=pola_laboratoria
zbigniew.wroblewski@pwr.edu.pl
71 320 37 68

Laboratorium Transportu Taśmowego

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
laboratorium badawcze, nr akredytacji AB 710

Dziedziny badań:

 • badania ogniowe,
 • badania mechaniczne,
 • badania metalograficzne,
 • badania właściwości fizycznych.

Obiekty badań:

 • wyroby z tworzyw sztucznych i gumy.

Kontakt:
www.ltt.pwr.edu.pl
monika.hardygora@pwr.edu.pl
71 320 68 42

Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego

Wydział Elektroniki
laboratorium badawcze i wzorcujące, nr akredytacji AB 361, AP 078

Dziedziny badań:

 • wielkości magnetyczne i elektromagnetyczne, 
 • badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne).

Obiekty badań:

 • źródła pola elektromagnetycznego – w tym wyroby, wyposażenie i instalacje elektryczne, telekomunikacyjne, elektroniczne, wyposażenie medyczne.

Dziedziny wzorcowań:

 • wielkości magnetyczne i elektromagnetyczne

Wzorcowane obiekty:

 • mierniki natężenia
 • pola elektrycznego,
 • mierniki natężenia pola magnetycznego,
 • mierniki gęstości mocy,
 • mierniki indukcji magnetycznej,
 • mierniki prądu indukowanego.

Kontakt:
www.lwimp.pwr.edu.pl
lwimp@pwr.edu.pl
71 320 30 87, 24 97

Politechnika Wrocławska © 2017

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. 

Akceptuję