TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

 

Badania

il_badania.jpgPolitechnika Wrocławska jako największa uczelnia techniczna w regionie, od lat wyznacza trendy i kierunki rozwoju badań nastawionych na wyzwania współczesnej nauki i gospodarki. Na 16 wydziałach prowadzona jest działalność naukowo-badawcza, w ramach której Politechnika oferuje ponad 400 specjalistycznych badań, technologii i ekspertyz w 26 dziedzinach nauki.

Laboratoria

Laboratoria uczelni stanowią doskonałe zaplecze aparaturowe, które w połączeniu ze znakomitymi specjalistami i autorytetami w najróżniejszych dziedzinach naukowych, tworzą sprzyjające warunki do powstawania innowacji. Politechnika Wrocławska przywiązuje szczególną uwagę do badań, będących odpowiedzią na specyficzne wymagania różnych gałęzi przemysłu, które w otoczeniu uczelni mają rozwiniętą bazę produkcyjną. Uczelnia jest wsparciem dla odbiorców innowacji i jednym z kluczowych w regionie dostawców nowych technologii. Jest to możliwe dzięki trafnej identyfikacji potrzeb rynku, a także specjalistycznej wiedzy, doświadczeniu i kreatywności naukowców. Najważniejszym świadectwem potencjału innowacyjnego, jest fakt, że nieprzerwanie od 2011 roku Politechnika zajmuje czołowe miejsca w rankingach, przeprowadzanych pośród uczelni technicznych, pod względem liczby zgłaszanych do Urzędu Patentowego RP wynalazków i wzorów użytkowych. Uczelnia wiedzie prym także w liczbie otrzymanych patentów, co daje obraz skuteczności i zasadności prowadzonych w niej badań. W 2012 r. Politechnice Wrocławskiej przyznano miano najbardziej innowacyjnej uczelni w Polsce.

Współpraca

Wyniki badań naukowych wykonywanych na Politechnice, przyczyniają się do budowania zrównoważonego rozwoju regionu i kraju. Znajdują bowiem zastosowanie w przemyśle, pomagają w poprawie poziomu życia, odpowiadając zarówno na indywidualne, jaki i społeczne potrzeby.

Naukowcy Politechniki chętnie angażują się w realizację projektów, istotnych z punktu widzenia rozwoju gospodarki. Uczelnia wspiera badania interdyscyplinarne, tworząc wraz z innymi jednostkami naukowymi centra badawcze; koncentruje się na badaniach proinnowacyjnych, służących budowaniu konkurencyjności regionu, wstępując do klastrów oraz konsorcjów; umożliwia transfer wiedzy poprzez wykonywanie badań zlecanych przez krajowe podmioty gospodarcze, ale także na potrzeby instytucji naukowych i firm zagranicznych, miedzy innymi, takich jak: CERN, Europejska Agencja Kosmiczna, Microsoft czy Siemens; realizuje nowatorskie przedsięwzięcia na podstawie umów podpisanych z krajowymi i międzynarodowymi liderami w różnych dziedzinach gospodarki, wśród nich: IBM, Microsoft, Volvo, KGHM Polska Miedź S. A., 3M, PGE GiEK S.A., i wiele innych.

Oferta

Badania na Politechnice Wrocławskiej to szereg działań m.in.:

  • krajowe i międzynarodowe projekty realizowane na światowym poziomie,
  • bogata oferta badawcza dla przedsiębiorców, której kompleksowość i elastyczność pozwala w optymalny sposób
  • sprostać nawet najbardziej wyszukanym zadaniom,
  • konsultacje ekspertów, rozwiązujących problemy również te wykraczające poza zakres jednej dziedziny naukowej,
  • dziesiątki umów o długoterminowej i wszechstronnej współpracy: od szkolenia kadr dolnośląskich przedsiębiorstw, aż po wspólne badania naukowe, mające na celu wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych, nowych produktów i zwiększenie konkurencyjności tych firm na polskim i światowym rynku
  • laboratoria badawcze wyposażone w unikatową aparaturę,
  • sieć laboratoriów akredytowanych, oferujących badania, które są podstawą do nadania produktom wprowadzanym na rynek znaku „CE” potencjał aparaturowy na skalę europejską,
  • wspólna działalność proinnowacyjna w ramach klastrów, konsorcjów, centrów, zrzeszających nie tylko uczelnie, ale również przedsiębiorstwa i instytuty badawcze z całego świata,
  • największa wśród polskich uczelni technicznych liczba otrzymanych patentów z ponad 90% skutecznością,
  • kształcenie z myślą o problemach współczesnego przemysłu np. dwuletnie anglojęzyczne studia magisterskie: matematyka dla przemysłu w ramach European Consortium Mathematics for Industry (ECMI).

W myśl gospodarki opartej na wiedzy Politechnika Wrocławska powołała Ośrodek Współpracy Nauki z Gospodarką, jednostkę specjalizującą się w kontaktach naukowców z podmiotami zewnętrznymi. Ośrodek zapewnia sprawną i partnerską realizację zadań w obszarze transferu wiedzy, co przekłada się na sukces w realizowanych wspólnie z uczelnią badaniach naukowych.

http://biznes.pwr.edu.pl/wspolpraca-badawcza/

Politechnika Wrocławska dla biznesu [PDF] »

Politechnika Wrocławska © 2017

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. 

Akceptuję